Höga ambitioner för klimatet

WWF vill att Sverige lyfter blicken och bidrar till att minska de globala koldioxidutsläppen med minst 300 procent av Sveriges utsläpp till år 2020. Sverige ska bli först i världen med en komplett, strategisk och inspirerande klimatpolitik som integrerar miljö-, närings-, utrikes-, handels- och utvecklingspolitik.

Detta kan Sverige göra genom att minska de inhemska utsläppen med 40 procent mellan 1990 och 2020. Addera klimatsmart svensk export som levererar 220 procent utsläppsminskningar fram till 2020. Därutöver bidrar Sverige till utvecklingsländernas klimatarbete. Dessa årliga investeringar motsvarar ytterligare 40 procents utsläppsminskningar. Det handlar alltså kort och gott om att exportera, importera, investera och konsumera mer klimaträtt och vi stödjer gärna projekt som Klimaträtt som hjälper oss att leva och konsumera mer klimaträtt.

Vårt bidrag i projektet

Vi bidrar med kunskap och inspiration i projektet både genom att vara delaktiga i utformningen av projketet och genom att erbjuda inspirationsföreläsningar för de boende och andra inblandade i projektet.