Ett grönt bostadsbolag

Att arbeta mot ett mer klimaträtt boende och samhälle är en medveten och oerhört viktig satsning hos oss på Uppsalahem. Uppsalahem är Uppsalas grönaste bostadsbolag och vi jobbar hårt med att minska vår klimatpåverkan i både befintliga och nyproducerade bostäder. Det kan handla om allt från att tipsa våra kunder om smarta sätt att minska sin vatten- och elförbrukning till att köpa ett vindkraftverk som täcker 40 % av fastighetselen i våra bostäder. Extra stolta är vi också över alla de miljömärkningar som våra nyproducerade bostäder får.

Vårt bidrag i projektet

Vi har tagit initiativet till Klimaträtt för att vi är nyfikna på hur människor i ett flerfamiljshus på riktigt kan testa att minska sitt klimatavtryck på ett enkelt, snabbt och tydligt sätt i sitt dagliga liv. Det hus vi valt, Frodeparken, är ett av Sveriges få Svanenmärkta flerbostadshus, där vi bland annat har Nordens största solcellsfasad och klimatneutral uppvärmning.

Kontakta oss

Linda Ryttlefors

Kommunikationschef

018-727 34 22