Sunfleet bilpool

Sunfleet startades 1998 och var en av de första som kunde erbjuda ett klimatsmart, enkelt och hållbart alternativ för alla som inte vill äga egen bil men samtidigt vill ha tillgång till bil för kortare transporter och resor. Vi vill vara med och revolutionera hur svenskarna ser på bil och på sina transportbehov genom att göra det enklare och mer resurseffektivt att ta sig från en plats till en annan utan att äga bil. Vi utvecklar ständigt vår service med målet att våra bilar ska finnas nära till hands för våra kunder främst i och kring tätorter. Vi strävar alltid efter att ha så bränslesnåla och klimatsmarta bilar som möjligt för att minska påverkan på vårt klimat.

Vårt bidrag i projektet

Med Sunfleet bilpool får projektdeltagarna tillgång till bil utan att äga en. Med en enkel app kan hyresgästerna med kort varsel boka en av Sunfleets 1000 bilar i 44 orter runt om i Sverige. För att ni som bor i Frodeparken enkelt ska kunna köra klimatsmart så står en Volvo V60 Plug-in hybrid tillgänglig för er i garaget. Klimaträtts­deltagare erbjuds fri anslutning och fri månadsavgift i ett år, Deltagarna betalar endast för nyttjande.