Vad är Klimaträtt?

Klimaträtt är ett initiativ som ska hjälpa och inspirera människor att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan i vardagen. Ett första steg var att erbjuda boende i ett flerfamiljshus i Uppsala praktiska verktyg i vardagen för att leva mer klimaträtt.

De boende i flerfamiljshuset Frodeparken fick under sex månader testa appen Klimaträtt som kunde mäta deras dagliga klimatpåverkan inom boende, mat, transport och övrig konsumtion. De fick också pröva olika klimatsmarta varor och tjänster och delta på inspirationsträffar. Vi som står bakom Klimaträtt är ICA och Uppsalahem som är huvudpartners samt WWF, Chalmers, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, UL, Automile, Energimolnet och Uppsala kommun som är våra samarbetspartners. VINNOVA är med och stöttar och finansierar utvecklingen av appen i genom sitt program för testbäddar inom miljöteknikområdet.

Vår målsättning med pilotprojektet i Uppsala var att de boende skulle minska sin klimatpåverkan med i genomsnitt 40 %. Detta skulle uppfyllas utan att de skulle behöva göra stora förändringar i sitt levnadssätt och utan att det skulle påverka deras privatekonomi. Ett annat viktigt mål är att inspirera fler företag till  att hjälpa sina kunder till mer klimatriktiga val.

Vi som står bakom initiativet har lärt oss mycket under resans gång om hur det är leva klimaträtt idag, vad som är lätt och vad som är svårt. Tack vare det kan vi bli bättre i vårt arbete med att hjälpa våra kunder till en klimaträtt livsstil.

Nu efter pilotprojektet undersöker vi förutsättningarna för att ta erfarenheterna vidare i en uppskalning av projektet.

Se filmen om projektet

Läs intervjuer med några av deltagarna:

Intervju med Niklas

Intervju med Katarina