Mat för klimatet

ICA ska vara ett långsiktigt och livskraftigt företag med hållbar ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i bolagets alla verksamheter. Det bygger förtroende i omvärlden och bidrar till långsiktig lönsamhet.

ICAs verksamhet är beroende av att jorden orkar procucera mat även i morgon, samtidigt som varje del i verksamheten påverkar miljön. ICA nådde under 2014 sitt klimatmål om att minska koncernens koldioxidutsläpp med 30 procent jämfört med 2006. Nu kommer en ny långsiktig ambition inom klimatområdet arbetas fram.

Inom detaljhandeln har hållbarhetsfrågor fått allt större betydelse. För dagligvarubranschen innebär det exempelvis en ökad efterfrågan på etiskt och ekologiskt märkta varor och en större medvetenhet hos kunderna när det gäller matens ursprung och produktionssätt.

Vårt bidrag i projektet

Vi har varit med och tagit initiativet till det här projektet för att ICA, på flera sätt, vill stödja kundernas hållbara och hälsosamma val. Genom pilotprojektet Klimaträtt bidrar ICA med recept och inspiration för att minska klimatpåverkan i människors vardag. Tillsammans med Chalmers har vi klimatberäknat hela vårt sortiment och värderat det efter matens klimatpåverkan så att deltagarna kan få en återkoppling via appen ”Klimaträtt”. På så sätt kan deltagarna i projektet se hur deras matinköp påverkar klimatet och bli inspirerade att äta mer klimaträtt.

Kontakta oss

Anna Hedström

Stategisk informatör, ICA Gruppen AB

0737-65 12 00