Klimaträtt i din butik

ICA Torgkassen i Uppsala är en Supermarket-butik med omkring 13 000 produkter i sortimentet och 25 000 kundbesök i veckan. Vi är, som enda butik i Sverige, både Svanen, Bra- miljöval, KRAV och MSC certifierade. På så vis arbetar vi ständigt med att förbättra sortiment och drift ur ett miljöperspektiv

Vårt bidrag i projektet

Vi deltar i projektet för att vi är nyfikna på hur kundernas inköp påverkas av en direkt återkoppling på de val hen gör. Via appen kommer våra kunder få en återkoppling på vilken klimatpåverkan deras inköp har. Vi vill också underlätta att göra bra val både för hälsan och klimatet vilket ju ofta går hand i hand. Genom speciella erbjudanden och tips till familjerna/personerna i Frodeparken som deltar i projektet hoppas vi kunna ge inspiration till en mer klimaträtt livsstil.