Banken med ett starkt mobilt erbjudande

Som en del av ICA strävar ICA Banken efter att vara en positiv kraft i samhället. Hos oss går samhällsengagemang och medvetet hållbarhetsarbete hand i hand med långsiktig lönsamhet och kundnytta.

ICA Banken har inga egna kontor utan finns huvudsakligen via digitala kanaler och kundservice, på så sätt undviks onödiga transporter och drift av en mängd kontor runt om i landet. Men vissa banktjänster kan du genomföra direkt i din lokala ICA-butik.
ICA Banken arbetar också aktivt för att minska mängden pappersutskick till våra kunder. Några exempel är att vi har slutat skicka ut kontoutdrag och att ansökningar av våra tjänster huvudsakligen sker digitalt istället för på pappersblanketter.

Vårt bidrag i projektet

ICA Banken är en del av projektet Klimaträtt genom att ge deltagarna möjlighet att läsa av koldioxidavtrycket från de inköp som deltagarna gör med sina bankkort från ICA Banken. Inköp som deltagarna gör med sitt ICA Bankkort registreras i Klimaträtt appen och kopplas till de CO2-värden som Chalmers beräknat fram.