Energimolnet

Energimolnet samlar in energistatistik för alla typer av energimätare och alla typer av datakällor och skapar ett enhetligt sätt att tillgå denna information. Energimolnet skapar därmed en global infrastruktur där nya energibaserade tjänster kan utvecklas och hållbara lösningar kan skala utan att behöva hantera olika typer av datakällor. Energimolnet används idag av energianvändare, energibolag och utvecklare som vill bidra till en mer flexibel energitjänstemarknad och skapa fler sätt att öka medvetenheten kring den energi vi använder.

Vårt bidrag i projektet

Till projektet Klimaträtt bidrar Energimolnet med energistatistik för användarna och omvandlar detta till CO2 avtryck. Energimolnet bygger även plattformen som krävs för att hantera de olika samarbetspartnernas datakällor och hantering av användarna. Från plattformen bygger sedan Energimolnet även den mobilapplikation som används som en del av kommunikationen inom projektet.