Chalmers – för en hållbar framtid

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning, utbildning och nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap,
arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas genom arton ämnesinstitutioner och deras samverkan inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen, hållbarhet, innovation och entreprenörsskap är viktiga drivkrafter.

Vårt bidrag i projektet

Chalmers fungerar som den vetenskapliga parten i projektet. Chalmers har stöttat de olika parterna när de har beräknat utsläppen från sina olika produkter, samt tagit fram den grundläggande metodiken för uträkningarna. Utöver detta står Chalmers för den vetenskapliga utvärderingen av projektet.