Mitt mål i appen har varit att nå 2 ton. Jag äter vegetariskt och shoppar inte så mycket, så det har minskat mitt klimatavtryck.

Emelie Henningsen, deltagare i Klimaträttprojektet

ICA vill stödja kundernas hållbara och hälsosamma val

Vi har varit med och tagit initiativet till Klimaträtt för att ICA, på alla sätt vi kan, vill stödja kundernas hållbara och hälsosamma val. ICA bidrar med recept och inspiration för matvanor som kan bidra till att minska klimatpåverkan. Tillsammans med Chalmers har vi klimatberäknat hela vårt sortiment och värderat det utefter matens klimatpåverkan. På så sätt kan deltagarna i projektet se hur deras matvanor påverkar klimatet och bli inspirerade att äta mer klimaträtt.

Läs mer om ICAs engagemang i Klimaträtt

Klimatsmarta hem

Vi har tagit initiativet till Klimaträtt för att vi är nyfikna på hur människor i ett flerfamiljshus på riktigt kan testa att minska sitt klimatavtryck på ett enkelt, snabbt och tydligt sätt i sitt dagliga liv. Det hus vi valt, Frodeparken, är ett av Sveriges få Svanenmärkta flerbostadshus, där vi bland annat har Nordens största solcellsfasad och klimatneutral uppvärmning.

Läs mer om Uppsalahems engagemang i Klimaträtt

Huvudpartners

Samarbetspartners